Escolarització curs 2018/2019

Els proper dia 15 de juny, de 15.00 a 17.00 h. s’inicia el termini de presentació de sol.licituds per a l’escolarització de l’alumnat en l’Escola Infantil Pequelar, per al curs 2018/2019.

En el web de la Conselleria d’Educació i en el següent enllaç

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2584&version=amp

podeu trobar les sol·licituds (Annex 1).

Vosaltres mateix podeu emplenar les sol·licituds i portar-les ja complimentades i signades el dia  de la matrícula. Tingueu en compte que al imprimir apareguen tres còpies; una per a vosaltres, una altra per al Centre i  una tercera per a l’Administració.

 

Consulteu tota la informació en aquest enllaç: