Escolarització. Curs 2018/2019

Escolarització d’alumnat a l’Escola Infantil Pequelar per al curs 2018/2019

Quantes places ofertem?

Oferim 26 places per a xiquets/xiquetes nascuts/des l’any 2016 i 45 places per a xiquets/xiquetes nascuts/des l’any 2015 ( 25 de les quals ja estan reservades per alumnes que ja han assistit el curs 17-18).

A més a més està la possibilitat d’obrir una aula mixta amb 15 places més.

Qui pot sol·licitar la plaça?

Podran sol.licitar plaça a l’E.I. Pequelar per al curs 2018/2019 pares/mares/tutors/tutores de xiquets i xiquetes nascuts/des els anys 2016 i 2017. Tindran preferència els xiquets i les xiquetes empadronades a Betxí.

Quin és el preu?

L’ordenança municipal contempla un preu públic : 180€ mig dia i 200€ tot el dia.

Les mensualitats a pagar venen donades pels “bonos” que Conselleria d’Educació adjudica a cada xiquet o xiqueta .

L’Ordre 19/2018, de 16 de maig de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, regula, d’una banda, l’ajuda destinada a l’escolarització de l’alumnat de 0 a 3 anys en centres autoritzats i de 0 a 2 en escoles infantils municipals i, per altre, l’ajuda destinada a l’escolarització de l’alumnat de 2 a 3 anys en escoles infantils municipals. Així, els primers (alumnat de 0-3 anys en centres i de 0 a 2 anys en escoles municipals) rebran, com en el curso 2017/18, una ajuda econòmica en funció de l’edat i situació econòmica familiar, mentre que els segons (alumnat de 2 a 3 anys en escoles municipals) tindrà l’escolarització gratuïta i l’ajuda es destinarà a l’escola municipal.