Les famílies

Relació amb les famílies

Considerem molt important la relació amb les famílies i posem una atenció especial en el procés d’adaptació i la coneixença mútua entre la família i l’escola.

El procés d’adaptació

L’adaptació a l’escola és un procés que es desenvolupa de manera diferent per a cada xiquet i cada família. Treballem per facilitar aquesta adaptació, sobretot des del punt de vista emocional. 

El contacte amb les famílies

El contacte informal entre les famílies i les educadores és molt freqüent, i això permet una comunicació immediata i el traspàs de les informacions necessàries. Al llarg del curs s’organitzen entrevistes i reunions per compartir amb les famílies l’adopció de mesures comunes per al benestar i el creixement dels xiques/es.

Les famílies col·laboren a l’escola participant en les diferents activitats i festes que se celebren al llarg de tot el curs.

També s’organitzen xarrades per a les famílies.