Matriculació

Dates d’interés en relació a la matriculació:

 • Recollida de documentació de matrícula: dia 25 de maig, de 9:00 a 17:00 a l’EI Pequelar.
 • Termini de formalització de matrícula: dies 6 i 7 de juny, de 15:00 a 17:00, a l’Ajuntament.
 • Cobertura de vacants: Fins el 25 de juny, de 9:00 a 12:00, a l’EI Pequelar.
 • Reunió d’inici de curs: Setembre, a l’EI Pequelar.

Documentació obligatòria que cal presentar:

 1. Full de matrícula per al curs 2017-2018 degudament complimentat (annex 1)
 2. Llibre de família (original i dos còpies).
 3. DNI del pare/mare o tutor.
 4. Imprés signat per autoritzar a la direcció del centre a demanar a l’Ajuntament el certificat d’empadronament conjunt.
 5. En cas de no estar empadronats a Betxí;
  • Document acreditatiu de la relació laboral o negoci en el municipi al llarg del curs escolar.
  • Acreditació de la relació familiar amb el menor no empadronat i justificant d’empadronament del familiar.
 6. Fotocòpia del SIP.
 7. Full de sol.licitud d’ajuda de les famílies (“bonos”) annex II.
 8. Altra documentació: en cas que el nombre de sol.licituds excedisca al nombre de vacants, la direcció del centre demanarà la documentació adient per a baremar.